ഷംസുദ്ദീന്‍ പാലത്ത്

Part 1: [audio:http://iicmuscat.com/wp-content/uploads/2010/04/PROFCON-2010-Shamsudheen-Palath-Programming-for-Hereafter-PArt-1.mp3|titles=PROFCON 2010 – Shamsudheen Palath (Programming for Hereafter PArt 1)]

Part 2: [audio:http://iicmuscat.com/wp-content/uploads/2010/04/PROFCON-2010-Shamsudheen-Palath-Programming-for-Hereafter-PArt-2.mp3|titles=PROFCON 2010 – Shamsudheen Palath (Programming for Hereafter PArt 2)]

കേള്‍കുവാന്‍ മുകളിലുള്ള പ്ലേ ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുക

ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ താഴെയുള്ള ലിങ്ക് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം “സേവ് ലിങ്ക് ആസ്” അല്ലെങ്ങില്‍ “സേവ് ടാര്‍ഗറ്റ് ആസ്” സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക

PROFCON 2010 – Shamsudheen Palath (Programming for Hereafter PArt 1)

PROFCON 2010 – Shamsudheen Palath (Programming for Hereafter PArt 2)