എം എം അക്ബര്‍

[audio:http://iicmuscat.com/wp-content/uploads/2010/04/Profcon-10-M-M-Akbar-Open-Forum-Current-Affairs-of-Indian-Muslims.mp3|titles=Profcon 10 – M M Akbar (Open Forum, Current Affairs of Indian Muslims)]

കേള്‍കുവാന്‍ മുകളിലുള്ള പ്ലേ ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുക

ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ താഴെയുള്ള ലിങ്ക് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം “സേവ് ലിങ്ക് ആസ്” അല്ലെങ്ങില്‍ “സേവ് ടാര്‍ഗറ്റ് ആസ്” സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക

Profcon 10 – M M Akbar (Open Forum, Current Affairs of Indian Muslims)