കരയുദ്ധത്തിൽ കാലിടറുന്ന പേരോടും പാരമ്പര്യം തെളിയിക്കുന്ന സലഫികളും
ഹുസൈന്‍ സലഫി

[audio:http://iicmuscat.com/wp-content/uploads/2010/04/audio-1.mp3|titles=Part 1]
[audio:http://iicmuscat.com/wp-content/uploads/2010/04/AUDIO-2.mp3|titles=Part 2]
[audio:http://iicmuscat.com/wp-content/uploads/2010/04/AUDIO-3.mp3|titles=Part 3]
[audio:http://iicmuscat.com/wp-content/uploads/2010/04/AUDIO-4.mp3|titles=Part 4]
[audio:http://iicmuscat.com/wp-content/uploads/2010/04/audio-5.mp3|titles=Part 5]

കേള്‍കുവാന്‍ മുകളിലുള്ള പ്ലേ ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുക

ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ താഴെയുള്ള ലിങ്ക് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം “സേവ് ലിങ്ക് ആസ്” അല്ലെങ്ങില്‍ “സേവ് ടാര്‍ഗറ്റ് ആസ്” സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക

Part 1 – Right click and ‘save link as’ or ‘save target as’
Part 2 – Right click and ‘save link as’ or ‘save target as’
Part 3 – Right click and ‘save link as’ or ‘save target as’
Part 4 – Right click and ‘save link as’ or ‘save target as’
Part 5 – Right click and ‘save link as’ or ‘save target as’