പരിശുദ്ധ ഉമ്ര – യാത്ര, ഇഹ്റാം, നിര്‍വഹണം

അബ്ദുള്‍ കരീം മദനി

[audio:http://iicmuscat.com/wp-content/uploads/2010/04/VN550033-48.mp3|titles=പരിശുദ്ധ ഉമ്ര – യാത്ര, ഇഹ്റാം, നിര്‍വഹണം]

കേള്‍കുവാന്‍ മുകളിലുള്ള പ്ലേ ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുക

ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ താഴെയുള്ള ലിങ്ക് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം “സേവ് ലിങ്ക് ആസ്” അല്ലെങ്ങില്‍ “സേവ് ടാര്‍ഗറ്റ് ആസ്” സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക

പരിശുദ്ധ ഉമ്ര – യാത്ര, ഇഹ്റാം, നിര്‍വഹണം