അഹമദ് ഹുസൈന്‍ മദീനി


Click above to read these Ayath

[audio:http://iicmuscat.com/wp-content/uploads/2010/04/20100423-02_212-213-64kbps.mp3|titles=20100423-02_212-213]

കേള്‍കുവാന്‍ മുകളിലുള്ള പ്ലേ ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുക

ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ താഴെയുള്ള ലിങ്ക് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം “സേവ് ലിങ്ക് ആസ്” അല്ലെങ്ങില്‍ “സേവ് ടാര്‍ഗറ്റ് ആസ്” സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക

Surah Baqarah : Aya 212-213
Right Click link and choose ‘Save link As’ or ‘Save Target As’