സംവാദത്തില്‍ വരാതെ മുങ്ങിയ വെല്ലുവിളി വീരന്മാര്‍

Recorded from Beyluxe messenger

[audio:20100429_Sunni-Mujahid-talk-5-mins.mp3|titles=സംവാദത്തില്‍ വരാതെ മുങ്ങിയ വെല്ലുവിളി വീരന്മാര്‍]

കേള്‍കുവാന്‍ മുകളിലുള്ള പ്ലേ ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുക

ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ താഴെയുള്ള ലിങ്ക് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം “സേവ് ലിങ്ക് ആസ്” അല്ലെങ്ങില്‍ “സേവ് ടാര്‍ഗറ്റ് ആസ്” സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക

സംവാദത്തില്‍ വരാതെ മുങ്ങിയ വെല്ലുവിളി വീരന്മാര്‍
Right Click link and choose ‘Save link As’ or ‘Save Target As’