ബദറിന്റെ സന്തേശം

Hussain Salafi

[audio:http://iicmuscat.com/wp-content/uploads/2010/08/hussain-salafi.mp3|titles=ബദറിന്റെ സന്തേശം]

കേള്‍കുവാന്‍ മുകളിലുള്ള പ്ലേ ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുക

ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ താഴെയുള്ള ലിങ്ക് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം “സേവ് ലിങ്ക് ആസ്” അല്ലെങ്ങില്‍ “സേവ് ടാര്‍ഗറ്റ് ആസ്” സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക

ബദറിന്റെ സന്തേശം
Right Click link and choose ‘Save link As’ or ‘Save Target As’